kurumsal kimlik tasarımı:

Bir şirketin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. Şirketin kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin tamamı ise kurumsal kimlik sürecidir. Şirket ismi, alt şirket isimleri, logo ve amblemler, temel harf karakterleri, tercih edilecek renkler bir şirketin görsel iletişim sistemini oluşturan temel malzemelerdir.

Kurumsal kimlik çalışması sırasında oluşturulan tasarımlar, logolar, renkler, ölçüler ve bunların kullanım yönergeleri bir rapor halinde ve size teslim edilir. Daha sonra yapacağınız baskı ve tasarım çalışmaları bu rapordaki özelliklere göre tasarlanır.

Kurumsal kimlik çalışması içerisinde şu içerikler yeralır.

  • Kartvizit / Adres Kart
  • Takvim çalışması
  • CD yüzey baskı tasarımı
  • E-posta, mailing tasarılı
  • Web sitesi tasarımı
  • Antetli zarf tasarımı
  • Antetli kağıt tasarımı
  • Bülten / duyuru / ilan
  • Faks tasarımı
  • Rapor taslakları
  • Fatura / irsaliye tasarımı
  • Not defteri, bloknot tasarımı
  • Promosyon malzemeleri tasarımı

Taslaklardaki görüntü, logo vb. objeler portal tasarımında kullanılan objelerden oluşur ve logoların kaynak kodları ile birlikte birer görsel öge halinde hazırlanarak ve CD içerisinde teslim edilir.

tüm işler